Publishing Policy

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies tarımsal üretim ve teknolojileri adına ulusal-uluslararası düzeyde yapılan özgün ve yüksek nitelikli çalışmaları akademik etik ve bilimsellik yaklaşımlarına uygun bir şekilde ele alarak, bu alandaki yöntemlerin ve uygulamaların gelişmesine katkı sunmak, bu noktada literatürü zenginleştirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies JMAAPT is published in order to contribute to the development of methods and practices in this field and to enrich the literature by considering the original and high quality studies conducted on behalf of agricultural production and technologies at national and international level in accordance with academic ethical and scientific

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies gönderilen akademik çalışmalar, çalışmanın yapıldığı alanla ilgili bir bilimsel boşluğu dolduracak nitelikte, yazara özgün olmakla birlikte literatürde yayımlanan benzer çalışmaları da değerlendiren ve ileriye taşımaya yönelik görüşleri ortaya koyabilen içerikte olmalıdır.

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies’ nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir.

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies’ ne gönderilen çalışmalar, etik kurallar çerçevesinde daha önce hiçbir akademik platformda yayımlanmamış ve/veya yayımlanmak üzerine gönderilmemiş ve sunulmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantı, seminer, sempozyum ya da konferansta sunulan çalışmalar yukarıdaki şartları taşımak şartıyla dergimize gönderilebilir.

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologies’ nde yayımlanan akademik çalışmalarda bilimsel ve hukuki sorumluluk çalışmanın yazarlarına aittir.

Journal of Muş Alparslan University Agricultural Production and Technologiesnde yer alan çalışmalardaki görüş ve düşünceler, çalışmanın yazarlarına ait olup derginin ve bağlı olduğu kurumların görüşünü yansıtmaz.